Restaurering av hovedbygning

Omgjort til to leiligheter.

Restaurering av steinfjøs

Steinfjøs omgjort til selskapslokale.

Kontakt Jan Helge